בלנדר מקצועי 3 כ"ס
מוצר חובה לתזונה בריאה / מוצר בייבוא בלעדי של "כל ציוד מוטי"